dzieci_lawki

Kilka słów o nas

Marta Kasperczakzdjecie_p_marta

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie pracuje od września 2000 r. Obecnie nauczyciel dyplomowany.

Pełnione w szkole funkcje: pedagog i psycholog szkolny, katecheta,  członek zespołu wychowawczego i  profilaktyki oraz zespołu promocji szkoły.

Magister pedagogiki, absolwentka WSFP w Krakowie

Specjalność: pedagogika społeczno-opiekuńcza i pedagogika religijna.

Praca magisterska na temat: Wpływ środowiska wychowawczego na kształtowanie uczuć i emocji dziecka. Analiza porównawcza badanych cech emocjonalnych dzieci wychowywanych w rodzinie i w domu dziecka.


Magister psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Praca magisterska na temat: Psychospołeczne uwarunkowania satysfakcji w związku małżeńskim.


Studia podyplomowe „Diagnoza i terapia pedagogiczna” w  WSH TWP w Szczecinie;

Praca dyplomowa na temat: Rola pedagoga szkolnego we wzmacnianiu pozytywnych postaw społecznych u młodzieży  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

 MONIKA JABŁONOWSKA – pedagog szkolny/doradca zawodowy

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie pracuje od 2001 roku. Stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany .

Funkcje pełnione w szkole: pedagog szkolny, doradca zawodowy, nauczyciel wiedzy                               o społeczeństwie, członek zespołu wychowawczego i profilaktyki oraz zespołu ds. ewaluacji.

Magister socjologii, absolwentka Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia podyplomowe:

„Wiedza o społeczeństwie”  w  Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa                        w Poznaniu (2009r.)

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość” w  Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych                                i Dziennikarstwa w Poznaniu (2012r.)

Dodatkowe kwalifikacje:

– kurs w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

-kurs w zakresie badania charakteru metodą Heymansa-Wiersmy, diagnoza dyspozycji charakterologicznych – test Bergera,

licencjonowany specjalista testu obrazkowego zawodów Martina Achtnicha – nr dyplomu 1013/11/2014 .

Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań doradcy zawodowego w projektach unijnych:

  1. a)  Wiedza kluczem do sukcesu projekt dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego                   w Czarnkowie i Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance.
  2. b) „Pracownia Kształtowania Kompetencji Kluczowych i Zawodowych – Kompleksowy program rozwoju dla Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie”

c)  „Pierwsze kroki na rynku pracy. Kompleksowy program rozwojowy dla ZSZ w ZSP im. H. Sienkiewicza w Trzciance i ZSZ w ZSP im. J. Nojego w Czarnkowie