Kilka słów o…


Marcie Kasperczak

 

Magister pedagogiki.

Absolwentka WSFP w Krakowie

 

 

Specjalność: pedagogika społeczno-opiekuńcza i pedagogika religijna.

Praca magisterska na temat: Wpływ środowiska wychowawczego na kształtowanie uczuć i emocji dziecka. Analiza porównawcza badanych cech emocjonalnych dzieci wychowywanych w rodzinie i w domu dziecka

 

 

 

Magister psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Praca magisterska na temat: Psychospołeczne uwarunkowania satysfakcji w związku małżeńskim.

Studia podyplomowe „Diagnoza i terapia pedagogiczna” w  WSH TWP w Szczecinie;

Praca dyplomowa na temat: Rola pedagoga szkolnego we wzmacnianiu pozytywnych postaw społecznych u młodzieży  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie pracuje od września 2000r. Obecnie nauczyciel mianowany.

Pełnione w szkole funkcje: pedagog szkolny, katecheta, przewodnicząca szkolnej komisji stypendialnej, członek zespołu wychowawczego i  profilaktyki oraz zespołu promocji szkoły.